Džamija Ferhadija

Nova, stara i izvanredna džamija koju je izgradio Ferhad-paša Sokolović

Tokom svog vijekovnog postojanja, bila je oštećena i restaurirana nekoliko puta, a najveća oštećenja je pretrpjela tokom zemljotresa 1969. Tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini bila je kompletno uništena 1993. da bi joj stari sjaj i slavu vratili kompletnom restauracijom 2016. godine. Džamija je prekrivena s olovom i visoka je oko 17 metara. Nalazi se u neposrednoj blizini tvrđave Kastel.


Legenda kaže da su trojica najboljih neimara gradila džamiju Ferhadiju u Banjaluci. Po namjeri i želji Ferhad-paše Sokolovića, morala je biti "velika i lijepa, kakve na ovom kraju svijeta nikada nije bilo, niti će biti". Kada je objekt bio sagrađen, neimari čuše da ih Ferhad-paša namjerava pogubiti kako graditeljsku ljepotu više nikada nigdje ne bi sazidali. Čuvši za to, napraviše sebi krila i poletješe s vrha džamije. Sva trojica padoše na tri različite strane Banjaluke, Petar na današnji Petrićevac, Pavle na današnji Pavlovac, a treći, koji slomi rebra, pade na desnu obalu Vrbasa, pa ovaj dio grada nazvaše Rebrovac.

Ukratko...

Ona predstavlja jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika orijentalne kulture u Bosni i Hercegovini.

Prema predanjima, 1575. godine Ferhad-paša se borio s barunom Herbertom Auerspergom. Habsburgovci su pretrpjeli poraz, a poginuo je i sam baron s još 200 ljudi, a 2.000 vojnika bilo je zarobljeno.

Među zarobljenicima je bio i baronov sin Wolf, kojeg je kasnije porodica otkupila za 30 000 dukata, od kojih će Ferhad-paša napraviti Ferhadiju.