Linija 9B
Česma - Medno polje - Centar

Ispod možete pogledati pregled reda vožnje gradskog javnog prevoza za liniju 9B koja saobraća nedjeljom i državnim praznicima na liniji Česma - Medno polje - Centar. U toku je unos podataka, te je moguće odstupanje od reda polazaka.

Red vožnje za liniju 9B koja saobraća nedjeljom i državnim praznicima na relaciji Česma - Medno polje - Centar

Autobuska linija gradskog saobraćaja nedjeljom i državnim praznicima vozi na relaciji Česma - Medno polje - Centar pri čemu prolazi kroz 19 stanica. Ispod možete pogledati raspored polazaka sa stanice I Krajiškog proleterskog bataljona okretnica:

Red vožnje za liniju 9B koja saobraća nedjeljom i državnim praznicima na relaciji Centar- Medno polje -Česma

Autobuska linija gradskog saobraćaja nedjeljom i državnim praznicima vozi na relaciji Centar- Medno polje -Česma pri čemu prolazi kroz 19 stanica. Ispod možete pogledati raspored polazaka sa stanice Centar Vidovdanska: