Linija 14 Bos
Boska Starčevica-Obilićevo-Centar(Boska)-Starčevica

Ispod možete pogledati pregled reda vožnje gradskog javnog prevoza za liniju 14 Bos koja saobraća radnim danima na liniji Boska Starčevica-Obilićevo-Centar(Boska)-Starčevica. U toku je unos podataka, te je moguće odstupanje od reda polazaka.

Red vožnje za liniju 14 Bos koja saobraća radnim danima na relaciji Boska Starčevica-Obilićevo-Centar(Boska)-Starčevica

Autobuska linija gradskog saobraćaja radnim danima vozi na relaciji Boska Starčevica-Obilićevo-Centar(Boska)-Starčevica pri čemu prolazi kroz 15 stanica. Ispod možete pogledati raspored polazaka sa stanice Starčevica groblje:

Red vožnje za liniju 14 Bos koja saobraća radnim danima na relaciji Starčevica-Centar(Boska)-Obilićevo-Boska Starčevica

Autobuska linija gradskog saobraćaja radnim danima vozi na relaciji Starčevica-Centar(Boska)-Obilićevo-Boska Starčevica pri čemu prolazi kroz 15 stanica. Ispod možete pogledati raspored polazaka sa stanice Starčevica groblje: